Heereweg 231
2161 BG Lisse

Postbus 339
2160 AH Lisse

T 071 30 40 014

Kerkenbos 1015 F
6546 BB Nijmegen

071 30 40 014

info@vipadviesgroep.nl

KVK: 6678 4557
AFM: 1204 4519

Lineaire hypotheek

Deze hypotheekvorm komt niet meer zo heel vaak voor. U lost iedere maand een gelijk deel af op de lening. Dit betekent dat de hypotheeklening gedurende de looptijd afneemt en op het eind geheel is afgelost. Dat betekent ook dat de rentelast die u uiteraard ook maandelijks betaalt iedere maand afneemt. Met deze vorm is de totale hypotheeklast van rente en aflossing aan het begin van de looptijd het hoogst en ten opzichte van de andere hypotheekvormen in het begin duurder. Maar tegen het einde van de periode is deze weer het laagst van de andere vormen. Doordat de rentelast afneemt, neemt uiteraard ook het bedrag dat u af kunt trekken af.

Deze vorm is geschikt voor huishoudens wiens inkomen momenteel zeer hoog is en waar verwacht wordt dat het inkomen in de toekomst gaat afnemen.

© VIP Adviesgroep 2023